Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh
Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh

Nhận dạng chữ Tiếng Việt từ hình ảnh

  • Đọc văn bản từ hình ảnh: Dễ dàng sử dụng và chỉnh sửa, lưu trữ thông tin
  • Ebook, báo điện tử: Chuyển đổi sách, báo viết truyền thống thành sách điện tử, báo điện tử
  • Xử lý thông tin: Lọc thông tin từ các loại giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe,… tự động điền vào các form khai báo
  • Nhận diện biển báo, tên đường: Tự động đọc tên biển báo, đường phố và cung cấp thông tin nâng cao cho người dùng
Image

Các định dạng file được hỗ trợ: JPG, PNG, JPEG (tối đa 5MB).

Đang xử lý